28 martie 2011

Biserica de lemn de la Săcălăşeni

Biserica de lemn din Săcălăşeni, are hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi figurează pe lista monumentelor istorice din România.
Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, datează din anul 1442 a fost reconstruită în sec. XVII din lemn de stejar. Aceasta reuneşte toate caracteristicile întâlnite la bisericile de lemn transilvanene. Este de mici dimensiuni (înălţimea turnului clopotniţei este de 16 metrii), cu intrarea în pronaos situată în partea sudică, neavând pridvor. Cu toate micile detalii care reprezintă frumuseţea culturii transilvănene, această casă a lui Dumnezeu impresionează prin simplitate şi mareţie. Picturile, doar parţial păstrate, au fost realizate de Paula Weissn din Baia Mare, in anul 1865.
18 martie 2011

Biserica de lemn de la Posta

Biserica de lemn din Posta datrează din anul 1675, are hramul "Sfantul Ilie" şi figurează pe lista monumentelor istorice. Construcţia bisericii respectă stilul maramureşean, remarcându-se prin armonie şi echilibru între părţile ansamblului. Pridvorul este susţinut de patru stâlpi masivi din stejar uniţi prin arcade largi, meşteşugit lucrate şi este înconjurat de un parapet înfundat cu scânduri pe verticală şi cu balustradă longitudinală sculptată în trepte simple. Acoperişul se pliază frumos peste corpul bisericii, punând în evidenţă silueta zveltă a turlei înaltă de 30 m.Turla mare are o replică mai mică în partea opusă a acoperişului de pe naos, care face legătura printr-un semicoif cu acoperişul altarului situat cu o treaptă mai jos. Turlele sunt prevăzute cu cruci frumos elaborate, din care nu lipseşte Semiluna, simbol al puterii turceşti, aşezat acolo ca avertisment pentru năvălitorii tătari, care făceau dese incursiuni de pradă în zonă. Faţada are două semicoifuri situate, unul deasupra intrării pridvorului, şi altul mai sus la baza turnului principal. Pictura în ulei pe pânză, realizată pe la 1781 de zugravul Ştefan din Şişeşti, se păstrează parţial, putându-se distinge pe boltă Sf.Treime înconjurată de îngeri şi patru serafimi, iar alături scena cu ridicarea la cer a Sf.Ilie şi Scara lui Iacov. Iconostasul se remarcă prin deosebita frumuseţe a uşilor împărăteşti decorate în reliefuri cu motivul viţei-de-vie şi a icoanelor împărăteşti cu rame, ce au sculptate motive florale aurite, pe fond albastru. Fiecare icoană are câte un medalion mic deasupra, ce vine să completeze tematic icoana prin conţinutul său imagistic. Frumos realizat este şi registrul de sus al tâmplei, unde Isus răstignit este vegheat de Maica Sfântă şi Ioan, prezentaţi în medalioane, în timp ce spaţiile libere sunt împodobite cu reliefuri, ce redau vrejuri cu flori şi viţă-de-vie sub formă stilizată. Alături de icoanele pe lemn, în biserică se mai păstrează şi un potir frumos ornamentat.


15 martie 2011

Biserica de lemn de la Plopiş

Localitatea Plopiş a fost atestată pe la 1583 şi este situată pe Valea Cavnicului. Este recunoscută ca locul unde se află unii dintre cei mai renumiţi meşteri lemnari ai Chioarului.
Biserica de lemn cu hramul "Sfinţii Arhangheli" din Plopiş a fost ridicată înre anii 1798-1805, fiind sfinţită în anul 1811 o dată cu finalizarea picturilor parietale atribuite zugravului Ştefan din Şişeşti, picturi care s-au păstrat foarte bine până în ziua de azi şi a cărei notă dominantă este dată de reprezentări ale Apocalipsei, ele ocupând întregul perete de vest al naosului. Iconografia bisericii mai conţine şi scene ce prezintă Sf. Treime şi pe Maica Domnului, Chipul lui Iisus Hristos Arhiereu înconjurat de Evanghelişti şi de Apostolii Andrei, Petru, Pavel, Ioan, Marcu şi Bartolomeu, scene ale Răstignirii lui Iisus flancat în partea superioară de soare şi lună, iar jos stau Maica Domnului şi Ioan alături de cei 12 Prooroci, ...
Clădirea bisericii este mică, însă dovedeşte un deosebit simţ al proporţiilor, fiind poate cea mai unitară şi mai bine echilibrată biserică de lemn a Maramureşului. Turla este înaltă de 47 de metrii şi este prevăzută cu un acoperiş în opt pante foarte înclinate. Deasupra foişorului, turla este secondată de patru turnuleţe, ce reproduc la scară redusă turnul propriu-zis al bisericii, semn distinctiv că satul avea un Sfat al Bătrânilor cu drept de judecată.
Din punct de vedere arhitectonic, biserica se compune din pridvor, pronaos, naos şi un altar pe latura de est, toate ridicate pe o fundaţie din piatră.
Deosebite sunt arcadele pridvorului, realizate din segmente de lemn cioplite rotund direct în arcadă, într-o dispunere ritmică impecabilă. Deasupra arcadelor, îmbinate în sistem cunoscut meşterilor locali, se desfăşuară un brâu, ce continuă şi în lateral, atât cât ţine pridvarul.
Biserica de lemn din Plopiş a fost inclusă pe lista patrimoniului mondial al UNESCO în decembrie 1999.

11 martie 2011

Biserica de lemn de la Şurdeşti

Localitatea Şurdeşti, jud. Maramureş a fost atestată în anul 1411 ca aparţinând Dragoşeştilor de peste Gutâi.
Biserica din Şurdeşti cu hramul "Sfintii Arhangheli" este renumită ca realizare arhitecturală si înălţimea impresionantă. Era cea mai înaltă biserică de lemn din lume, cu turla de 54 de metrii şi înălţime totală de 72 metrii, până acum câţiva ani, când noua biserică a mănăstirii Peri din Săpânţa, a preluat acest titlu cu inaltimea de 78 metrii. Se presupune că a fost ridicată în anul 1721 de către meşterul Toma Macarie.
Biserica respectă împărţirea clasică a interiorului având pridvor, pronaos, naos şi absintă peste care se ridică un acoperiş.
La intrarea în curtea Bisericii, portalurile uşii cuprind nişte reliefuri, ce redau patru funii răsucite, oprite în desfăşurarea lor la bază şi la colţurile de sus de către două rozete înconjurate şi ele de către patru cercuri incizate.


Corpul bisericii are acoperiş cu streaşină dublă despărţite de un rând de ferestre cu rost de luminator şi cu o evazare largă în partea inferioara pentru a ocroti pereţii de ploi şi zăpezi.
Turnul clopotniţă este prevăzut cu un foişor extins spre exterior, având o structură din doisprezece stâlpi cu arcade realizate prin cioplirea contrafişelor dintre stâlpi şi grinda superioară. Coiful, ce acoperă foişorul are o prelungire incredibilă, fiind cel mai înalt turn de lemn din lume ridicat vreodată (54 de metrii).
În iconografia din altar se mai poate desluşi cu greutate scene reprezentand Sf. Episcopi, Iisus pe Cruce şi Coborârea de pe Cruce şi alte câteva scene din Vechiul Testament.
Biserica este monument istoric și a fost trecută în anul 1999 pe lista patrimoniului mondial UNESCO.

1 martie 2011