17 iulie 2011

Biserica de lemn de la Săpâia

Biserica de lemn din satul Săpîia, are hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” este pe lista monumentelor istorice din România.
Deşi este de mici dimensiuni, aceasta respectă stilul clasic maramureşean, compunându-se din pridvor, pronaos, naos şi un altar, toate ridicate pe o fundaţie din piatră în jurul anului 1640.